אלינה בחופשה


ניתן להתעדכן לגבי ההחלפות
 והשינויים בפייסבוק ובסטודיו

facebook

08-6340303
050-8281128יום בחירות 2018

ביום ג' 30/10/2018
הסטודיו יהיה סגור בעקבות
הבחירות לרשויות המקומיות.לצפייה במערכת השיעורים הקבועה והמעודכנת


עדכונים מדיי יום 
ב-facebook
ובלוח המודעות בסטודיו